fbpx

Varmepumpe-ordbogen

En varmepumpe-ordbog er et værktøj, som giver en detaljeret forklaring på forskellige tekniske termer og begreber relateret til varmepumper. Ordbogen indeholder information om forskellige termer inden for varmepumper.

Ordbogen er nyttig for både fagfolk og private personer, som ønsker at lære mere om varmepumper og hvordan de kan bruges til at spare energi og reducere omkostningerne.

A

A-mærket

A-mærket er en betegnelse, der anvendes i forbindelse med energimærker for bl.a husholdningsapparater. A-mærket er den højeste kategori i energimærkningen, og indikerer, at et produkt har et meget lavt energiforbrug. Jo højere tallet er i energimærket, desto lavere er energiforbruget.
Det kan f.eks. være A++ eller A+++

Aircondition

En aircondition er et elektrisk anlæg, der bruges til at regulere temperaturen og luftfugtigheden indendørs. Det kan bruges til at køle rum ned i varme perioder og varme dem op i kolde perioder. Airconditionen bruger ofte kølemidler og kølemedier til at køle luften, og kan også bruge filtre til at rense luften. 

Affugtning

En varmepumpe forhindrer ikke fugt i luften omkring dets placering, men den skaber cirkulation i luften for at undgå fugt i vægge og møbler.

B

Buffertank

En buffertank, også kaldet en akkumuleringstank, er en vandbeholder, som anvendes til at opbevare varmt vand i kort eller lang tid.

C

COP (Coefficient of Performance)

En måleenhed, der bruges til at måle effektiviteten af varmepumper. Det er en ratio mellem den varme, som varmepumpen leverer, og den energi, som den bruger for at producere denne varme. Jo højere COP-værdi varmepumpen har, jo mere effektiv er varmepumpen. En COP på 4 betyder, at varmepumpen leverer 4 gange så meget varme som den bruger energi.

Cover

Et cover til din varmepumpe kan hjælpe med at forlænge varmepumpens levetid. Coveret beskytter varmepumpen fra regn, sne, is, og blade. Coveret kan også hjælpe med at støjreducere varmepumpen.

D

dB(A)

Er en måleenhed inden for støjniveau. dB er decibels. Det menneskelige øre er ikke så følsomt over for dybe toner, som det er over for høje toner. Dette korrigeres ved måling af lyd ved hjælp af et såkaldt A-filter. Derfor kaldes måleenheden for dB(A). 

Drypbakke

En drypbakke bruges til varmepumper, da det er meget naturligt at der kan forekomme lidt kondens når varmepumpen kører. Bakken har til formål at forhindre skader på gulv eller andet ved installationsområdet for varmepumpen.

E

Energimærke

Energimærket for en varmepumpe er en klassificering, der viser, hvor effektiv varmepumpen er til at omdanne elektrisk energi til varmeenergi. Energimærke for varmepumper er lavet for at hjælpe forbrugerne med at vælge den mest energieffektive løsning til opvarmning af deres hjem. Mærket er lavet fra en skala, der går fra A til G, hvor A-mærket er det bedste.

Energitilskud

I nogle lande tilbydes der tilskud til bl.a. varmepumper. Danmark er et af de lande der tilbyder dette gennem Energistyrelsen. Læs om energitilskuddet 2023. Husk at vælge en VE-godkendt installatør, da dette er et krav for at kunne få energitilskud.

Elafgift

Elafgift er en afgift på elektricitet, der normalt opkræves af regeringer for at genere indtægter eller for at regulere elforbruget. Formålet med elafgiften kan være forskelligt, men ofte er det at fremme bæredygtige energikilder, at løse miljøproblemer ifm. elproduktion eller at understøtte landets energipolitik.

Størrelsen på elafgiften varierer fra land til land og kan dække forskellige typer elektricitet såsom bolig-, erhvervs- og industrielektricitet.

EER

EER står for Energy Efficiency Ratio og er en standardiseret måleenhed, der bruges til at vurdere effektiviteten af en varmepumpe. EER angiver forholdet mellem den varmeenergi, som varmepumpen kan producere, og den elektriske energi, den bruger. Jo højere EER-værdi, desto mere effektiv er varmepumpen. EER er normalt målt under standardtestbetingelser, hvilket betyder, at det tager højde for en standardiseret miljøtemperatur og den relative fugtighed. EER i brug kan variere afhængigt af en række faktorer, herunder omgivelsestemperaturer og brugsmønster.

Ekspansionsventil

En ekspansionsventil er en komponent i en varmepumpe, der kontrollerer trykket i systemet. Det er placeret mellem kondensatoren og fordamperen og fungerer ved at regulere mængden af kølemiddel, der strømmer gennem systemet. Når kølemiddel opvarmes i kondensatoren, stiger det i tryk, og ekspansionsventilen åbner automatisk for at tillade overskydende kølemiddel at strømme tilbage til fordamperen, hvor det afkøles og kondenseres igen. Dette sikrer, at trykket i systemet opretholdes inden for de anbefalede grænser, hvilket bidrager til en optimal ydeevne og driftsikkerhed for varmepumpen.

Energilån

Formålet med energilån er at støtte boligejere i at finansiere energieffektive forbedringer af deres hjem, såsom installation af varmepumper og andre opgraderinger, der kan nedsætte energiforbruget og følgelig også de langsigtede energiomkostninger. Energilån er en speciel lånetype, som typisk tilbydes af banker og finansieringsselskaber, og betingelserne og rentesatserne kan variere afhængigt af udbyderen og det specifikke lån. Nogle energilån kan have lavere rentesatser sammenlignet med andre typer lån, da de betragtes som mere fordelagtige på grund af den positive effekt på energiforbruget og dermed også miljøet.

Energiafgift

Afgiften er pålagt alle danskere, som forbruger betaler du for hver kilowatt-time (kWh) du bruger i dit hjem.

Elafgiften svinger lidt, den ligger på 69,7 øre pr kWh i 2023.

Du kan læse om fradrag til energi – og elafgift her

F

Forbrug

Varmepumpeforbrug refererer til den energi, som varmepumpen bruger til at opvarme eller afkøle bygningens indre. Dette kan måles i kilowatt-timer (kWh) over en given tidsperiode og kan påvirkes af mange faktorer såsom udetemperaturen, forsyningstemperaturen, bygningens isolering, varme- eller kølebehovet og varmepumpens effektivitet.

Protip: overvåg varmepumpens forbrug for at opretholde topydelsen og minimere energiforbruget.

Fremløbstemperatur

Fremløbstemperatur er temperaturen på vandet i varmepumpen, som kommer ind i den indvendige enhed, før det bliver opvarmet eller afkølet. Det påvirker varmepumpens ydeevne og effektivitet, da det direkte påvirker det endelige temperaturoutput. Optimal fremløbstemperatur kan variere afhængigt af varmepumpetypen og det ønskede opvarmnings- eller kølebehov. 

Fødder

Varmepumpens fødder, støttestøtter eller støddæmpere, kært barn har mange navne. Fødderne bruges til at isolere og stabilisere en varmepumpe under installationen. De kan hjælpe med at reducere støj og vibrationer, samt beskytte varmepumpen mod skader og forbedre dens ydeevne.

Forsyning

Forsyning af en varmepumpe refererer til den mængde energi, som en varmepumpe trækker fra udendørsluften eller jorden og omdanner til brugbar energi til opvarmning eller køling af et bygningsinteriør. Denne forsyning kan være elektrisk, gas eller andre energiformer, afhængigt af hvilke type varmepumpe man har. Det er vigtigt at overvåge forsyningsniveauet for at opretholde optimal performance af varmepumpen.

Forsikring

En varmepumpe forsikring er en form for forsikring, der dækker reparation eller erstatning af en varmepumpe i tilfælde af skade, nedbrud eller andre uforudsete hændelser. Forsikringen kan omfatte dækning for reparation eller erstatning af varmepumpens dele, laboratorieomkostninger, teknisk support og andre tjenester. 

G

GWP

Står for Global Warming Potential (Globalt Opvarmningspotentiale) og er en måleenhed, der anvendes til at vurdere et stofs evne til at “bidrage” til den globale opvarmning. Det er defineret som det relative bidrag, som et givet stof kan gøre til den globale opvarmning i forhold til CO2 over en bestemt tidsperiode, typisk 100 år. En høj GWP betyder, at et stof har en højere evne til at bidrage til den globale opvarmning, mens en lavere GWP indikerer et mindre potent bidrag. Læse mere om GWP på vores varmepumper.

GMS Modul

GMS modul står for Gas Management System, det er den del af en varmepumpe, som er ansvarlig for at overvåge og kontrollere gasstrømmen i varmepumpen. Dette modul spiller en vigtig rolle i regulerende varmepumpens ydeevne og sikkerhed, og et nedsat eller defekt GMS modul kan føre til nedsat ydeevne eller sikkerhedsproblemer med varmepumpen.

Gulvmodel

En gulvmodel varmepumpe er en type varmepumpe, der er specielt designet til at blive installeret i gulvet. De er normalt større og mere kraftfulde end vægmodeller og er velegnede til store rum eller bygninger med højt varmebehov. Gulvmodellen opvarmer luften i rummet ved at suge den op gennem en ventilationskanal i gulvet og omdanne den til varm luft, der blæses tilbage i rummet.

Garanti

Garanti af en varmepumpe varierer fra hvor du køber din varmepumpe henne. Nogle tilbyder ingen garanti, andre tilbyder 5-10 års garanti. Hos os får du 5 års totalgaranti som dækker alle vores LG-varmepumper.

Grundfos

Grundfos er en international virksomhed, der er førende inden for produktion af pumpesystemer og cirkulationspumper til vandbehandlings- og pumpeløsninger til hjem, byggebranchen, industrien og offentlige anlæg. Grundfos har hovedsæde i Danmark og er tilstede i mere end 60 lande verden over. Grundfos producerer pumpen i vores LG-varmepumper.

Grundvarme

Grundvarme er en opvarmingsmetode til boliger og bygninger, hvor varmeenergi hentes op fra jorden. Dette gøres ved at installere et grundvarmesystem, som består af en varmepumpe og et system af slanger eller borehuller, som er nedsænket i jorden. Varmepumpen trækker varmen op fra jorden og forstærker den til en temperatur, der er tilstrækkelig til opvarmning af ens bolig. 

Gas (R290)

Propan, Gas, eller R290 er en naturlig form for kølemiddel. Kølemidlet er et af de få kølemidler der stadig vil  være lovlig efter ny EU lov (F-gas bekendtgørelsen). Du kan læse mere om propan her.

H

Håndværkerfradrag

Et håndværkerfradrag er en skattefordel i Danmark, der tillader borgere at fratrække en vis procentdel af udgifterne til visse håndværkeropgaver og reparationer på deres boliger fra deres skattepligtige indkomst. Fradraget har som formål at fremme vedligeholdelse og forbedring af boliger i Danmark.

I

Indedel

En varmepumpes indedel er en komponent i en varmepumpe, som er placeret inden for en bygning og tjener til at fordele varmen til den ønskede rumtemperatur. Indedelen er normalt udstyret med en ventilator og et varmevekslingssystem, der både afgiver og opvarmer luften. Dette gør det muligt for varmepumpen at opvarme rummet ved hjælp af den varmeenergi, den har opvarmet eller kondenseret i det ydre system. Indedelen kan være en integreret del af en centralvarmeanlæg eller kan være en selvstændig enhed, der er tilsluttet et eksisterende centralvarmeanlæg.

Indeklima

Indeklima refererer til miljøfaktorer indenfor en bygning, såsom temperatur, fugtighed, luftkvalitet og belysning, som påvirker den menneskelige komfort og sundhed. Et godt indeklima kræver en balance mellem disse faktorer for at opretholde et behageligt og sikkert indeklima. Faktorer, der kan påvirke indeklimaet, omfatter ventilation, varme, køling, belysning, luftfugtighed, luftkvalitet og støj. Et hårdt indeklima kan føre til helbredsproblemer som f.eks. hovedpine, træthed, irritabilitet og allergiske reaktioner og påvirke produktivitet og velvære. Derfor er det vigtigt at overvåge og opretholde et godt indeklima i arbejds- og opholdsmiljøer.

Installation

Installation af en varmepumpe refererer til processen med at opsætte og tilslutte en varmepumpe i en bygning, så den kan bruges til at levere varme og/eller køling til rummet.

Vores installatører hjælper dig med at montere og idriftsætte din nye LG-varmepumpe. Læse mere om installation.

J

Jordvarme

Jordvarme og grundvarme er samme koncept:

Jordvarme og grundvarme er navne, der bruges til at beskrive en varmepumpe, der udnytter den varmeenergi, der findes i jorden eller i undergrunden for at opvarme et bygninger. Systemet består normalt af en række geotermiske rør nedsænket i jorden og en varmepumpe, der bruger denne varme til at opvarme vand eller luft til at opvarme bygningen. Jordvarme og grundvarme er en effektiv og bæredygtig metode til opvarmning af bygninger, fordi denne energikilde er stabil og mindre afhængig af sæsonbestemte variationer i vejrforhold og forsyningssikkerhed.

K

kW & KwH

Elektricitet måles i watt det er et udtryk for elektricitetens kraft eller effekt. 

kWh står for kilowatt-time, og er en enhed til måling af energi. Det repræsenterer den mængde energi, der er blevet forbrugt eller produceret over en periode på en time.

kW står for kilowatt og er en enhed til måling af effekt. Effekt beskriver mængden af ​​energi, der produceres eller forbruges på et bestemt tidspunkt. En kilowatt (kW) er lig med 1000 watt. I dette sammenhæng bruges kilowatt (kW) til at beskrive effekten af ​​en elektrisk enhed på et givet tidspunkt.

1 kW svarer til 1000 watt.

Kølemiddel

Uden et kølemiddel, kan en varmepumpe ikke fungere som den skal. En kølemiddel er et stof, der bruges til at overføre varme i en varmepumpe. Kølemiddelet fungerer som en bærer af varme, der overfører varme fra det ene sted til det andet ved at ændre tilstand (fra gas til væske og omvendt) i en kontinuerlig proces

Kompresser

En kompressor er en central komponent i varmepumper, den fungerer som en pumpe til kølemidlet. Kompressoren er ansvarlig for at ændre trykket og temperaturen på kølemidlet, hvilket sikrer at varmeoverførslen mellem forskellige kredsløb i varmepumpen er effektiv.

Kondensvand & kondens

Kondensvand er en almindelig bivirkning ved brug af varmepumper. Det dannes, når varm luft fra varmepumpens udedel møder den koldere luft i huset, og fører til, at overskydende fugt kondenserer til vand. Kondensvand kan have en række negative effekter, hvis det ikke håndteres korrekt. Det kan føre til skimmelsvamp, råd og andre former for fugtskader i huset. Det kan også forårsage skader på varmepumpens indre komponenter, hvis det samler sig i varmepumpen. Ønsker du vejledning på dette område, kan du kontakte os på kontakt@nemdigital.dk

KMO

KMO står for Kølebranchens Miljøordning. KMO er et certifikat som udpeges af Miljøstyrelsen. 

KMO -Afgift

KMO-afgiften blev indført som en del af den danske energiaftale fra 2012 med det formål at fremme udskiftningen af ældre og mindre energieffektive varmeanlæg til mere miljøvenlige alternativer som varmepumper. Afgiften har til formål at finansiere støtteordninger og tilskud til grøn omstilling.

Afgiten ligger på 50kr.

L

Luft til luft varmepumpe

Luft til luft varmepumpe er en type varmepumpe, der overfører varme fra den fri luft udenfor til det indre miljø. Det er en effektiv måde at opvarme et hjem på i de koldere måneder, eller at sikre et behageligt indeklima i de varmere måneder.

Luft til luft varmepumper består typisk af to hovedkomponenter: En udedel og en indedel. Udedelen er placeret udenfor og suger den fri luft ind, mens indedelen er placeret indenfor og afgiver den varme luft.

Lovpligtig eftersyn

Der er i nogle lande lovpligtigt eftersyn på varmepumper. Det afhænger af den enkelte lands lovgivning og regler. I Danmark er det lovpligtigt, at en varmepumpe skal have et årligt eftersyn, hvor en autoriseret tekniker undersøger, om varmepumpen fungerer optimalt og er i sikker drift. Vores servicemontører klarer også det årlige eftersyn – læs om service.

Luft til vand varmepumpe

En luft til vand varmepumpe er en type varmepumpe, der anvender den naturlige varme i den fri luft til at opvarme vandet i et centralvarmeanlæg. Det er en effektiv måde at opvarme dit hjem på og er blevet mere og mere populært i de senere år på grund af dets miljøvenlighed og energieffektivitet.

Lydtryksniveau (aB(A)

Lydtryksniveau (aB(A)) er en måleenhed, der bruges til at beskrive lydstyrken i decibel (dB). Lydtryksniveauet måler den faktiske lydstyrke ved en bestemt position og giver et mål for, hvor høj lyden opleves. Det beregnes ved at sammenligne den målte lydstyrke med en referencelydstyrke (tydeligvis hørbar lyd, men ikke generende), som er defineret som 0 dB. Jo højere lydtryksniveauet er, desto højere opleves lyden.

Lydtryksniveau på 50-60 svarer til almindelig tale, 120-130 svarer til en ambulances sirener. Vores varmepumper ligger på en dB(A) på 55.

Lydtryksniveau (M)

A device that compresses and circulates the refrigerant through a heat pump or air conditioning system

M

Min-effekt

Min-effekt og max-effekt er to væsentlige parametre, der beskriver en varmepumpes evne til at producere varme.

Min-effekt er den mindste mængde af varmeenergi, som en varmepumpe kan producere under optimale forhold. Det er et udtryk for varmepumpens minimumsydelse, og det er vigtigt, når man skal sikre, at varmepumpen kan opretholde en tilstrækkelig temperatur i bygningen under kolde omgivelser.

Max-effekt

Max-effekt er den maksimale mængde af varmeenergi, som en varmepumpe kan producere under optimale forhold. Det er et udtryk for varmepumpens maksimale ydelse, og det er vigtigt, når man skal sikre, at varmepumpen kan opretholde en tilstrækkelig temperatur i bygningen under varme omgivelser.

Dette er altså det samme som nominel effekt

Model udedel

Udedelen på en varmepumpe er den del af systemet, der befinder sig udenfor bygningen og er ansvarlig for at samle varmeenergi fra det omgivende miljø. Udedelen er udstyret med en kompressor, en fordamper og en kondensor, der arbejder sammen for at overføre varmeenergi fra det ene sted til det andet.

Model indedel

En model indedel er den del af en varmepumpe, der er ansvarlig for at levere varme til ens bolig. Enheden placeres indendørs og består af en kompressor, kodensatorrør, en udveksler og en vifte. Indedelen arbejder sammen med en ydredel, som er placeret udendørs. Udedelen er ansvarlig for at opfange varmeenergi fra dets omgivelsestemperaturer.

Montering

Montering refererer til montering af varmepumpen. Her hjælper vores installatører dig med at opsætte og idriftsætte din nye varmepumpe. Du kan læse meget mere om montering på vores hjemmeside.

N

Nominel effekt

Nominel effekt på en varmepumpe er den maksimale varmeeffekt, som varmepumpen er designet til at kunne producere under ideelle forhold. Det er et mål for, hvor meget varme en varmepumpe kan producere, når den kører på fuld kapacitet.

Nominel effekt er angivet i kilowatt (kW) og kan variere afhængigt af varmepumpens størrelse, model og type. Eksempelvis kan en lille varmepumpe have en nominel effekt på cirka 2-3 kW, mens større varmepumper kan have en nominel effekt på op til 15 kW eller mere.

Nominel kapacitet

Nominel kapacitet er næsten samme målenhed, som Nominel effekt. Forskellen er blot at denne måleenhed måler mængden af varmeenergi, som en varmpumpe kan overføre til en bolig per time. Dette er også målt ud fra ideelle forhold. 

O

Opsætning

Opsætningen af en varmepumpe involverer flere trin, herunder valg af det rette system, placering, tilslutning til elektricitet, kølemiddel, vand og rørledninger, samt korrekt installation af udedelen og indedelen. Læs mere om hvordan vi opsætter din nye varmepumpe.

P

Propan (R290)

R290 er en betegnelse for en type kølemiddel, der anvendes i klimaanlæg og varmepumper. R290 er en naturlig forekommende gas kaldet propan, der anvendes som kølemiddel på grund af sin høje effektivitet og miljøvenlighed. R290 har en meget lavere GWP end mange andre HFC-kølemidler. Kølemiddelet er et af de bedste valg ift. miljø og effektivitet. R290 har højere effektivitet end mange andre kølemidler, hvilket kan resultere i lavere energiforbrug og besparelser på energiregningen. Vi er en af de få virksomheder der sælger Propan varmepumper – snart kan du se vores nye udvalg.

Placering

Vælg den rigtige placering: Udendørsdelen af varmepumpen skal placeres et sted, hvor den kan modtage den maksimale mængde af varmeenergi fra omgivelserne, f.eks. en side af bygningen, der vender mod syd eller et åbent område.

Forbered området: Det er vigtigt at forberede området, hvor varmepumpen skal placeres, ved at fjerne eventuelle forhindringer og sikre, at der er tilstrækkelig plads til installationen.

Pakketilbud

Gennem Bedreklima tilbyder vi pakkeløsninger på varmepumper. Løsningerne inkluderer forskellige ting som bl.a. airconditions og eller montage.

Du kan se og læse mere om disse pakker her.

Q

Quiet Mode

Quiet Mode er en tilstand på nogle LG-varmepumper, hvor du som bruger har mulighed for at reducere driftsstøjen af varmepumpen. Når Quiet Mode aktiveres, justeres bl.a. blæsehastigheden for at reducere støjen.
Brugen af Quiet Mode kan dog resultere i en nedsættelse af opvarmnings- og køleevnen.

R

R32 Kølemiddel

R32 er vores mest anvendte kølemiddel. Kølemidlet har en GWP på 675, hvilket gør kølemidlet et godt valg for miljøet.

Anvendes ofte i luft-til-luft varmepumper og luft-til-vand varmepumper. Det er en flammepunktsikker kølemiddel, der er miljøvenlig og har en lav global opvarmningspotentiale (GWP).

R32 er en enkelt komponent kølemiddel, hvilket betyder, at det ikke er en blanding af flere kemiske stoffer. Dette gør det nemmere at håndtere og mindsker risikoen for udslip og skade på miljøet

R290 (Propan)

Propan også kaldet R290 er en betegnelse for en type kølemiddel, der anvendes i klimaanlæg og varmepumper. Propan er en naturlig gas, der anvendes som kølemiddel på grund af sin høje effektivitet og miljøvenlighed. Propan er en type HFC (High Global Warming Potential Fluorocarbon), men har en meget lavere GWP end mange andre HFC-kølemidler. Kølemiddelet er et af de bedste valg ift miljø og effektivitet. Propan har højere effektivitet end mange andre kølemidler, hvilket resulterer i lavere energiforbrug og besparelser på energiregningen.

R410A (Bruger vi ikke)

R410A er en effektiv kølemiddel, der har været i brug i mange år og har vist sig at være pålidelig og sikker i drift. Det er også et attraktivt alternativ til andre kølemidler på grund af sin lave GWP og miljøvenlighed. Kølemidlet er blevet udfaset i Danmark, og bruges derfor ikke til nyproduceret varmepumper. 

Radiator

En varmepumpe radiator er en type radiator, der anvendes til opvarmning af en bygning ved hjælp af en varmepumpe. Det fungerer ved at overføre den varme, som varmepumpen genererer, til luften i rummet via varmluftstrømme.

S

SEER

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) er en måleenhed, der bruges til at vurdere energieffektiviteten af ​​varmepumper. Det angiver det gennemsnitlige antal BTU (British Thermal Units), som en varmepumpe kan producere for hver enhed elektricitet, den bruger over en sæson. Det er værd at bemærke, at SEER-værdien kun er relevant i områder med køligere klimaer, da det ikke tager høje temperaturer i betragtning.

SCOP

SCOP er en forkortelse for Seasonal Coefficient of Performance, og det er en måleenhed, der bruges til at vurdere effektiviteten af en varmepumpe over en sæson. COP er det samme, SCOP er bare målt over en længere periode.

Sekundær varmekilde

En sekundær varmekilde er en varmekilde, der bruges udover den primære varmekilde. Den primære varmekilde kan fx være et centralvarme eller et kraftværk, mens den sekundære varmekilde kan være en brændeovn, et varmepumpeanlæg eller et solvarmeanlæg.

Formålet med en sekundær varmekilde er at opvarme et rum eller en bygning, når den primære varmekilde ikke er tilgængelig eller er utilstrækkelig til at opretholde en behagelig temperatur.

Serviceaftale

Med en serviceaftale kan du få hjælp, hvis uheldet skulle være ude. Serviceaftalen inkluderer også det årlige lovpligtige eftersyn.

Har du en LG varmepumpe, kan det være en god idé at vælge en serviceaftale hos Bedre Klima, da vi sætter dig i kontakt med en af vores servicemontører som er specialiseret i LG varmepumper.

Læs mere og bestil serviceaftale her.

U

Udedel

Udedelen på en varmepumpe er den del af systemet, der er placeret udenfor bygningen og samler varmeenergi fra omgivelserne. Denne energi bruges til at opvarme væsken i varmepumpesystemet, der derefter transporteres indendørs til en indendørs enhed, hvor varmen overføres til det opvarmede rum.

Udluftning

Udluftning er en proces, hvor frisk luft trænger ind i en bygning eller et andet rum for at udskifte den forhenværende luft. Det sikrer et sundt og behageligt indeklima, da det hjælper med at reducere mængden af skadelige stoffer, såsom kuldioxid, røg, støv og fugt, samt at regulere temperaturen og fugtigheden.

V

Virkningsgrad

Virkningsgraden af en varmepumpe viser, hvor godt varmepumpen formår at konvertere den indsamlede energi til anvendelig varmeenergi. Det er en måling af, hvor stor en del af den opsamlede energi, der anvendes til at varme bygningen, og hvor meget der går tabt som spildvarme.

Varmtvandsbeholder

En varmtvandsbeholder er en beholder, der bruges til at gemme varmt vand genereret af en varmekilde som fx en varmepumpe. Den fungerer som et “reservoir” af varmt vand, så det er til rådighed, når det er påkrævet, for eksempel til brug ved badning, opvask og opvarmning af hjemmet.

VE-Godkendt

Når du vælger en VE-godkendt installatør, er du garanteret en installation udført af en virksomhed med speciale inden for montering og installation af b.la. varmepumper. VE-installatører er medlem af Energistyrelsens VE-godkendelsesordning.

Ønsker du energitilskud til installation af din nye varmepumpe, er det vigtigt at du vælger en VE-godkendt installatør, da det er et krav at varmepumpen er installaret af en VE-godkendt installatør. Hos Bedre Klima arbejder vi sammen med VE-godkendte installatører, der også er specialister i LG-varmepumper.

Varmepumpeskjuler

En varmepumpeskjuler er det samme som et cover. En skjuler til din varmepumpe kan hjælpe med at forlænge varmepumpens levetid. Skjuleren beskytter varmepumpen fra regn, sne, is, og blade. Skjuleren kan også hjælpe med at støjreducere varmepumpen.

Vægbeslag

Monteringsudstyr til varmepumper, kendt som vægbeslag, bruges til at befæste varmepumpen til en væg. De spiller en afgørende rolle i opbygningen af varmepumpen, da de sikrer, at den er fastgjort på en stabil måde og beskyttet mod eventuelle skader, der kan opstå på grund af vibrationer.

W

Watt

Watt er en enhed af effekt, som bruges til at beskrive den energi, der er blevet overført eller udledt over en periode på tid. Det er en central enhed i elektroteknik og anvendes til at beskrive elektrisk effekt og elektrisk strømforbrug.

Watt er et af de mest almindelige mål for elektrisk effekt og bruges til at beskrive både den effekt, der anvendes af elektriske enheder i hjemmet, såsom lamper og tv, og den effekt, der bruges af større elektriske enheder såsom kraftværker.

Wifi modul

Nogle varmepumper har smartfunktioner som bl.a. Wifi modul, der gør det muligt at styre varmepumpen udenfor dit hjem.

Vores LG-varmepumper har en applikation til mobil, så du kan styre varmepumpen fra telefonen.

Y

Ydeevne

Varmepumpe ydeevne henviser til evnen til en varmepumpe til effektivt at overføre energi fra omgivelserne til bygningen og opvarme den. Ydeevnen af ​​en varmepumpe måles typisk som COP (Coefficient of Performance), som angiver, hvor mange enheder energi varmepumpen kan producere for hver enhed energi, den bruger.

Varmepumper
Information

Log ind