fbpx

Ofte stillede spørgsmål

Har du nogle spørgsmål?
Vi er her for at hjælpe.

Blev dine spørgsmål ikke besvaret via vores FAQ, så kontakt os venligst på kontakt@bedreklima.dk

Varmepumpe fagtermer:
Læs også vores dedikeret side til alle termer inden for varmepumper – Se det på vores varmepumpe ordbog
En varmepumpe er en enhed, der bruger elektrisk energi til at trække varme fra omgivende luft eller jord og overføre den til et rum eller et hus for at opvarme det. Dette opnås ved brug af en kompressor og et kølemiddelkredsløb til at flytte varme fra ét sted til et andet. Vores varmepumper anvender kølemidlerne R32 eller Propan.

En varmepumpe er en alsidig enhed, der kan både køle og varme dit hjem afhængigt af dine behov. Der findes også brugsvandsvarmepumper, der kan varme vandet i dit hjem. Vores Monobloc varmepumper er også i stand til at varme vandet op i dit hjem.

Der er flere fordele ved at installere en varmepumpe i dit hjem.
Nogle af de større fordele er: 

Økonomi: Varmepumper er generelt mere energieffektive end traditionelle opvarmningssystemer, hvilket kan resultere i lavere varmeudgifter. Vores varmepumper kører med en COP-værdi på omkring 4,5, hvilket betyder, at de udnytter 4,5 gange den varmeenergi, varmepumpen opsamler fra sine omgivelser.

Miljøvenlighed: Varmepumper bruger ikke fossilbrændstof til at producere varme, hvilket kan bidrage til at reducere din CO2-udledning. Vores varmepumper kører på R32 og Propan. R32 har en GWP-værdi på 675, mens Propan har en GWP-værdi på 6,5. Fleksibilitet: Varmepumper kan både køle og varme dit hjem, hvilket giver dig flere muligheder for at regulere temperaturen i dit hjem. Lav vedligeholdelse: Varmepumper kræver mindre vedligeholdelse end traditionelle opvarmningssystemer. Du kan med fordel også selv udføre vedligeholdelse til en vis grad. Ved reparationer eller fejlmeddelelser anbefaler vi, at du kontakter en autoriseret montør. Vi har autoriserede in-house montører, så du kan trygt kontakte os på kontakt@bedreklima.dk. Vi svarer ofte inden for 24 timer.

Kan også varme vandet op: nogle varmepumper kan også varme vandet i dit hjem, hvilket kan spare dig for yderligere omkostninger til en separat varmtvandsbeholder. Disse varmepumper hedder brugsvandsvarmepumper. Vores populære Monobloc, kan også opvarme vandet dit hjem.

Flere faktorer spiller en rolle, når du skal vælge den rette type varmepumpe til dit hjem. Disse faktorer inkluderer størrelsen på dit hjem, dit varmeforbrug og din lokale klimazone.

Der er forskellige typer af varmepumper, herunder luft-til-luft, luft-til-vand og jordvarmepumper. En luft-til-luft varmepumpe fungerer bedst til mindre boliger, mens en luft-til-vand eller jordvarmepumpe er bedre egnet til større boliger eller boliger med højt varmeforbrug. Det er vigtigt at søge professionel hjælp til at finde den bedste løsning til dit hjem. Hvis du har brug for professionel hjælp, kan du kontakte os på kontakt@bedreklima.dk, hvor vores eksperter står klar til at hjælpe dig.

Den gennemsnitlige levetid for en varmepumpe er mellem 15 og 25 år afhængig af udstyrskvalitet og vedligeholdelse. Luft-til-luft varmepumper har typisk en kortere levetid end luft-til-vand eller jordvarmepumper. Det er vigtigt at følge producentens anbefalinger for vedligeholdelse og overvågning af varmepumpen for at sikre en lang levetid. Det er også vigtigt at få tjekket din varmepumpe af en fagmand mindst én gang om året for at sikre, at den fungerer korrekt og effektivt.

Der er flere anbefalinger for at få en varmepumpe til at holde længere:

  1. Følg producentens anbefalinger for vedligeholdelse: Det er vigtigt at følge producentens anbefalinger for vedligeholdelse, herunder rengøring og udskiftning af filtre og olieændring.

  2. Få en professionel til at inspicere varmepumpen årligt: Det er vigtigt at have en professionel til at inspicere varmepumpen mindst en gang om året for at sikre, at den fungerer korrekt og effektivt.

  3. Brug varmepumpen korrekt: Det er vigtigt at bruge varmepumpen korrekt, f.eks. ikke at bruge den ved for høje temperaturer eller forlænge tidsrummet for at den skal kører i.

  4. Sørg for at varmepumpen er placeret i et godt ventileret område: Varmepumpen skal placeres i et godt ventileret område, så den kan fungere korrekt og effektivt, og ikke overophede.

  5. Undgå at blokere for varmepumpens luftstrøm: Det er vigtigt at undgå at blokere for varmepumpens luftstrøm, f.eks. ved at placere møbler eller andre genstande foran den.

  6. Sørg for en god isolering: Sørg for at dit hjem er godt isoleret, dette kan hjælpe med at sikre en god effektivitet af varmepumpen og dermed mindske belastningen af den.

Ja, visse begrænsninger gælder for installationen af luft/vand-, luft/luft- og jordvarmepumper. 

Luft/vand-varmepumper kræver normalt en udendørs placering med tilstrækkelig plads til at installere enheden og god luftcirkulation for at undgå overophedning. Desuden er de afhængige af en vandforsyning til at transportere varmen til dit hjem, så det er nødvendigt at kunne etablere en tilslutning til dit varmesystem.

Luft/luft-varmepumper er sædvanligvis monteret på ydervæggen af dit hjem. Det kræver passende plads til at montere enheden og tilslutte den til strøm og varmesystemet.

Jordvarmepumper kræver en udendørs placering, hvor der er tilstrækkelig plads til at installere jordslangerne, som optager varmen fra jorden. Der skal også være plads til at installere varmepumpen og tilslutte den til strøm og varmesystemet. Der kan desuden være lokale restriktioner, da installation af jordslangerne kan kræve graving i jorden.

Det er vigtigt at søge professionel hjælp til at bestemme den bedste placering for din varmepumpe, da dette afhænger af din boligs specifikke egenskaber og lokale forskrifter.

Det er muligt at bruge en varmepumpe som eneste varmekilde i en bolig, men det afhænger af flere faktorer såsom husets størrelse, isolering og klimaet for varmepumpens placering. 

Luft-til-luft varmepumper kan generelt ikke bruges, som den eneste varmekilde til et hjem, fordi deres effektivitet falder ved kolde temperaturer. Vores Luft-luft varmepumper har 100% ydeevne ned til – 20° graders celcius, og kan derfor erstatte næsten alt anden form for varme.

Luft-til-vand og jordvarmepumper er mere effektive og kan bruges som den eneste varmekilde til et hjem i de fleste klimaer, men det er stadig vigtigt at sørge for god isolering og få en professionel til at vurdere dit specifikke hjem og klima.

Det er vigtigt at få en fagmand til at vurdere dit specifikke hjem og klima for at sikre, at varmepumpen er velegnet som eneste varmekilde, og at den har den rigtige størrelse til din bolig. Du kan til en hver tid kontakte os på kontakt@bedreklima.dk, så kan du komme i kontakt med en af vores eksperter

Det anbefales også at du har en backup-varmekilde i tilfælde af at varmepumpen svigter eller for at sikre komfort på ekstremt kolde dage (-20° og ned).

Der er nogle specifikke vedligeholdelsestiltag, som du kan foretage for at sikre, at din varmepumpe fungerer optimalt:

Rengøring af filtre: Luftfiltrene i varmepumpen skal rengøres eller udskiftes regelmæssigt for at sikre, at luftstrømmen ikke blokeres og for at forhindre skadelige partikler i at trænge ind i varmepumpen.

Kølemiddelkontrol: Kølemiddelmængden skal kontrolleres regelmæssigt for at sikre, at varmepumpen fungerer optimalt og for at forhindre skader på kompressoren.

Kontrol af dræn: Varmepumpen skal have et dræn til at fjerne overskydende vand. Dette dræn skal kontrolleres regelmæssigt for at sikre, at det ikke er blokeret, da dette kan føre til skader på varmepumpen.

Overvågning af elforbrug: Det anbefales at overvåge elforbruget for at sikre, at varmepumpen fungerer optimalt og for at identificere eventuelle problemer i god tid.

Årligt service: Det anbefales at få en professionel til at foretage et årligt serviceeftersyn, for at sikre at varmepumpen fungerer optimalt og for at forhindre skader på varmepumpen. Kontakt os på kontakt@bedreklima.dk, hvis du ønsker at oprette en serviceaftale gennem os.

Det er vigtigt at følge producentens anvisninger for vedligeholdelse for at sikre optimal ydeevne og forlænge levetiden på varmepumpen. Hvis du køber gennem os, så kan du altid finde brochurer til vejledning på vores hjemmeside, ellers kan du kontakte os og modtage dem i PDF format. Du kan altid kontakte os på kontakt@bedreklima.dk, hvor vi ofte svarer inden for 24 timer.

COP-værdien (Coefficient of Performance) er et mål for effektiviteten af ​​en varmepumpe. Det er forholdet mellem den termiske energi, der leveres af en varmepumpe, og den elektriske energi, den bruger. Jo højere COP-værdi, jo mere effektiv er varmepumpen. Vores Lg varmepumper kører på en gns. COP på omtrent 4,5.

For eksempel, hvis en varmepumpe har en COP på 3, betyder det, at den giver 3 gange varmen, som den bruger strøm. En varmepumpe med en COP på 3 giver således 3kWh varme for hver 1kWh brugt el.

COP-værdier varierer efter varmepumpetype, omgivende temperatur og andre faktorer. Luft-til-luft varmepumper har typisk lavere COP-værdier end luft-til-vand eller jordvarmepumper.

Det er vigtigt at bemærke, at COP-værdier kun repræsenterer effektiviteten af ​​en varmepumpe i et ideelt klima og under ideelle forhold. I praksis vil COP-værdien variere afhængigt af omgivelsestemperaturen, varmekilden og andre faktorer.

Du kan læse mere om termer inden for varmepumper, gennem vores varmepumpe ordbog. Den hjælper dig med at forstå alle nødvendige begreber der er til varmepumper. Vi anbefaler du læser guiden, sådan at du som forbruger forstår grundlæggende begreber og evt. selv kan fejlfinde eller løse problemer på dit produkt.

SCOP står for “Seasonal Coefficient of Performance” eller “sæsonbaseret ydelsesfaktor” på dansk. Det er en måling, der bruges til at vurdere energieffektiviteten af en varmepumpe i opvarmningstilstand over en hel sæson.

SCOP-værdien er baseret på varmepumpens energiforbrug og varmeydelse under typiske klimatiske forhold over en opvarmningssæson. Den tager højde for variationer i udendørstemperaturen og justerer varmepumpens ydeevne i forhold til dette. Jo højere SCOP-værdien er, jo mere energieffektiv er varmepumpen.

SCOP-værdien angives som et forholdstal, der repræsenterer den mængde varme, en varmepumpe producerer i forhold til den mængde elektricitet, den forbruger. For eksempel, hvis en varmepumpe har en SCOP-værdi på 4, betyder det, at den producerer 4 gange mere varmeenergi, end den forbruger elektricitet.

SCOP er en vigtig måling, når man vælger en varmepumpe, da den giver en indikation af, hvor effektiv varmepumpen er under forskellige vejrforhold over en længere periode. Det kan hjælpe med at bestemme, hvor meget energi og omkostninger man kan forvente at spare i forhold til alternative opvarmningsmetoder.

Selvom det er teoretisk muligt at sætte en varmepumpe op selv, anbefaler vi generelt ikke, at man gør det uden den nødvendige ekspertise. Installationen af en varmepumpe indebærer komplekse tekniske og elektriske processer, der kræver viden og erfaring for at sikre korrekt installation og drift.

Vi anbefaler altid, at man får en VE-godkendt montør til at udføre installationen af varmepumpen. En VE-godkendt montør har den nødvendige uddannelse og erfaring til at sikre, at installationen opfylder alle relevante sikkerhedsstandarder og regler. Vi har VE-godkendte montører ved os, som du kan læse mere om på vores side om VE-godkendelse.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis man selv installerer en varmepumpe, kan det have indflydelse på garantien for produktet. Mange producenter kræver, at installationen udføres af en autoriseret montør for at opretholde garantien. Derfor anbefales det at læse garantibetingelserne for den specifikke varmepumpe og kontakte producenten for at få klarhed over, om selvinstallation vil påvirke garantien.

Selvom det i princippet er muligt at installere en varmepumpe selv, er det bedst at overlade opgaven til en professionel VE-godkendt montør for at sikre en korrekt installation og undgå potentielle problemer og sikkerhedsmæssige risici på lang sigt.

Kontakt os for yderligere spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål om vores varmepumper? Vi er her for at hjælpe! Udfyld venligst formularen nedenfor, og vi vil straks vende tilbage til dig med svar.

Du kan også besøge vores FAQ-side for at finde svar på almindelige spørgsmål. Vi sætter en ære i at levere enestående kundeservice, så tøv ikke med at kontakte os. Tak for din interesse i vores varmepumper!

Varmepumper
Information

Log ind